Rada Fundacji

Mirosław Kobiór
Przewodniczący Rady

Adam Dulniok
Wiceprzewodniczący Rady

Jan Duda
Członek Rady

Zarząd Fundacji

Paweł Sadza
Prezes Zarządu 

Arkadiusz Gardiasz
Wiceprezes Zarządu